Nađi posao iz svojih snova

Pretražite oglase za posao

Nazad Referentni broj

Prijava za posao,molba za opoziv i upis u bazu biografija podrazumevaju obradu ličnih podataka.

Poštujući prava subjekata podataka i pridržavajući se svojih zakonskih obaveza, WHC detaljno opisuje glavne karakteristike svojih aktivnosti upravljanje podataka.

Svrha ovog prospekta je da vam objasni zašto,koliko dugo i kako postupamo sa ličnim podatcima (npr. email adresa, CV, broj telefona) koji su nam dostavljeni).

To apply, you must agree to the processing of your data as set out in our Privacy Policy.
At least one option must be selected!