OPERATER U PROIZVODNJI ( MAĐARSKA )

OPERATER U PROIZVODNJI ( MAĐARSKA )

Zadaci:

  • upravljanje proizvodnim mašinama
  • proizvodnja i montaža proizvoda

Zahtevi:

  • završena osnovna škola
  • prihvatanje rada u smenama
  • uspešno položen test sposobnosti za rad
  • zdravstvena sposobnost za rad
  • precizno i dinamično vršenje poslova

Prijavi se na broj telefona

064/4045647

Prijava


Doprinos za obradu ličnih podataka važi dve godine. Molim Vas, da u ovom periodu budem obavešten/a o poslovnim mogućnostima za koje posedujem potrebne kvaliffikacije.