Šef kuhinje

Šef kuhinje

Ako ste ambiciozan, motivisan šef kuhinje sa iskustvom, kao i sa sofisticiranim liderskim karakteristikama, želite da radite u luksuznom, novom restoranu čiji je cilj da zadovoljstvo svojih klijenata dovede na maksimum svojim atraktivnim i ukusnim jelima – Vi ste osoba koja se traži!

Zadaci:

 • organizuje celokupan proces rada svih kuhinja u sastavu restorana i kontroliše rad radnika u kuhinji
 • stara se i organizuje da se pod njegovim neposrednim uputstvima spravljaju složenije vrste toplih i hladnih jela
 • dužan je da kontroliše pravilno obučavanje pripravnika i stipendista preduzeća
 • sarađuje sa menadžerom restorana u cilju kvalitetnije usluge i zadovoljenja zahteva gostiju u asortimanu i kvalitetu jela
 • u saradnji sa pomoćnicima šefa sastavlja dnevne jelovnike
 • odgovoran je za poslovnost kuhinje i za izvršavanje planskih zadataka
 • utvrđuje asortiman jela i stara se da proces spravljanja jela bude ekonomičan i rentabilan
 • sarađuje sa Nabavnom službom u cilju nabavke namirnica i robe u cilju pripreme što kvalitetnijih jela
 • odgovara za ispravnost namirnica, rok upotrebe, kao i kvalitet i kvanitet spremljenih jela
 • odgovara pred sanitarnim organima za higijensko poslovanje svih kuhinja
 • odgovara za primenu i sprovođenje mera zaštite na radu i samozaštite
 • odgovara za pravilno rukovanje apartmanima
 • odgovara za ispravnost krupnog i sitnog inventara
 • odgovoran je za obučavanje mlađih kuvara
 • sprovodi higijenu u kuhinji i pomoćnim prostorijama kao i higijenu zaposlenih
 • nadzire, kontroliše i organizuje rad
 • definiše troškove i usklađuje jelovnik i procese u kuhinji u cilju maksimalne profitabilnosti

Očekivanja:

 • VI/V stepen stručne spreme, Viša ugostiteljska škola ili srednja ugostiteljska sa položenim specijalističkim ispitom VKV- V°- specijalista kulinar
 • Radno iskustvo 2 godine
 • Poznavanje 1 svetskog jezika

Nudimo:

 • Fiksna plata i bonusi u skladu sa ostvarenim rezultatima
 • rad u stručnom i ambicioznom timu
 • mogućnost usavršavanja i napredovanja

Ukoliko si zainteresovan/a za ovu poziciju, kontaktiraj nas putem telefona na broj: 0652404568 ili putem e-mail adrese: subotica@whc.hu!

Prijava


Doprinos za obradu ličnih podataka važi dve godine. Molim Vas, da u ovom periodu budem obavešten/a o poslovnim mogućnostima za koje posedujem potrebne kvaliffikacije.