Diák közgyűlés
Diák közgyűlés
Diák közgyűlés

Diák közgyűlés

Meghívó

Alulírott Berta Péter igazgatósági elnök, a WHC Diák Gazdasági Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhelye: 8912 Nagypáli, 030/2. hrsz., cégjegyzékszám : 20-02-050404, adószám : 23086119-2-20, statisztikai szám : 23086119-8299-123-20) Igazgatósága nevében, ezúton

m e g h í v o m

Önt az Iskolaszövetkezet 2021. évi rendes közgyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk: 

Helyszín : 9024 Győr, Wesselényi utca 8.

Időpont : 2021. 07. 06. napján 10.00 óra

 

A közgyűlés napirendje:

 

  • 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása.
  • 2. Döntés a 2020. évi működésre vonatkozó éves igazgatósági beszámoló elfogadásáról.
  • 3. Az Iskolaszövetkezet éves beszámolójának elfogadása.
  • 4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  • 5. Döntés az Iskolaszövetkezet székhelyének áthelyezéséről.
  • 6. Döntés az Iskolaszövetkezet Alapszabályának a küldöttgyűlésre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről.
  • 7. Az Iskolaszövetkezet Alapszabályának az 5 és 6. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása.
  • 8. Egyebek.

Az Alapszabály V/13. pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az iskolaszövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje :

9024 Győr, Wesselényi utca 8., 2021.07. 12 napján 10.00 óra

 

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, de nem dönthet az Alapszabály V.2. a), f), i), és k) pontjaiban foglalt kérdésekről.

 A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Az 5., 6., és 7. napirendi pontok kivételével a többi napirendi pont tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható. Az 5. 6. és 7. napirendi pontok tárgyában érvényes határozathoz a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

A napirendhez tartozó iratok 2021. június 30 napjától a közgyűlés napjáig hétköznapokon 9 – 12 óra között megtekinthetőek a 9024 Győr, Wesselényi utca 8. szám alatti irodában.

 

Győr, 2021. június 16.

 

Tisztelettel:

Berta Péter

 

Igazgatóság elnöke

aon award 2018
kincentric award 2019
kincentric award 2020
kincentric award 2021